Making sense. Als een libelle

In Making Sense, laten The Board Whisperers hun nieuwsgierigheid leiden tot bredere perspectieven. De wereld van vandaag vraag om meer complexiteit toe te laten. Simpelweg omdat antwoorden niet altijd zwart-wit zijn. We bespreken onderwerpen en thema’s die die met elkaar verbonden zijn. Het helpt ons de manier waarop we naar de wereld kijken vorm te geven en tot actie over te gaan.

Als Board Whisperers zit het onderzoeken waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren in ons DNA. We scannen organisaties en ecosystemen om tot in de kern uit te zoeken hoe ze beter kunnen samenwerken of co-creëren. Op die manier krijgen we een idee van de bedrijfscultuur en of mensen er gedijen. En daarmee een beeld van wat een blokkade zou kunnen zijn, wat losgelaten moet worden en hoe ruimte gecreëerd kan worden om nieuwe dingen te laten ontstaan. Deze week duiken we in het kijken als een libelle om aan te voelen wat er gaande is.

Meer creativiteit door ambiguïteit toe te laten

Ons pleidooi om ambiguïteit te tolereren en minder zwart-wit te denken, komt voort uit het feit dat de dominante modellen voor leiderschap die zijn geweest die de nadruk leggen op eenvoud, orde, determinisme en lineariteit. Deze modellen komen echter steeds meer onder vuur te liggen vanuit tegenstrijdige perspectieven. Nieuwe benaderingen met de ruimte voor complexiteit, begrensde wanorde, non-determinisme, non-lineariteit en vrouwelijkheid. Met andere woorden, we moeten ruimte laten, ambiguïteit tolereren en zelfs vieren. Onderzoekers hebben ontdekt dat iemands tolerantie voor ambiguïteit van invloed kan zijn op zijn creativiteit. Zoals Linda Varrell het netjes omschrijft: “Het verbeteren van je vermogen om te functioneren in de mist van ambiguïteit begint met weten waar je je bevindt op het tolerantiespectrum. Zie het als een road trip: Moet je elk detail van je reis plannen, of ga je op weg en kijk je waar het je leidt?”

En om verder te gaan met onze analogie:

Als je de omgeving afspeurt als een libel, gebruik je de aanwijzingen die je onderweg opmerkt om je volgende stap te bepalen.

Een dragonfly view
We beginnen graag met wat ‘nerdy’ feiten die onze liefde voor dragonflies (in het Nederlands: libellen) ondersteunen (en waarom we er een hebben gekozen als symbool voor ons logo). Het grootste insect dat ooit heeft geleefd was de Meganeuropsis, een reuzenlibel. Ze leefden van het late Carboon tot het late Perm, ruwweg 317 tot 247 miljoen jaar geleden, in de tijd vóór de dinosauriërs.

In bijna alle delen van de wereld staat de libel symbool voor verandering, transformatie, aanpassingsvermogen en zelfverwezenlijking. Het beestje staat al vele eeuwen symbool voor geluk, een nieuw begin en verandering in en door culturen. De libel betekent hoop, verandering en liefde en staat symbool voor vrijheid.

De libel van vandaag is het enige insect dat zich gestaag, met een enorme kracht en snelheid (tot 50 mph) in alle richtingen kan voortbewegen. Dit kan door een goede coördinatie tussen het lichaam en de vier vleugels. Ze kunnen met kleine handelingen een enorme impact maken. Daarnaast staan ze bekend om hun libellen-ogen, waarmee ze met één blik hun omgeving altijd 360º kunnen overzien.

Deze libellenblik is kenmerkend voor grote probleemoplossers. Charles Conn en Robert McLean duiken in de voordelen van een “dragonfly view” en leggen het als volgt uit: “Libellen hebben grote, samengestelde ogen, met duizenden lenzen en fotoreceptoren die gevoelig zijn voor verschillende golflengtes van licht. Hoewel we niet precies weten hoe hun insectenhersenen al deze visuele informatie verwerken, zien ze naar analogie meerdere perspectieven die voor mensen niet beschikbaar zijn. Het idee dat een libellenoog 360 graden van waarneming in zich opneemt, is een eigenschap van “supervoorspellers” – mensen, vaak zonder domeinexpertise, die het best zijn in het voorspellen van gebeurtenissen. Zie het als het vergroten van het diafragma van een probleem of het bekijken ervan door meerdere lenzen. Het doel is verder te kijken dan de bekende stijlfiguren waarin onze patroon herkennende hersenen waarnemingen willen samenbrengen. Door de lensopening te verruimen, kunnen we bedreigingen of kansen voorbij de periferie van ons gezichtsveld identificeren.

Libellen, indicatoren van het ecosysteem
Libellen zijn de vergeten indicatoren van de goede gezondheid van het ecosysteem. Libellen zijn indicatorsoorten. Dit betekent dat het bestaan van libellen bepalend is voor de gezondheid van een ecosysteem, met name de waterlichamen. Onderzoekers kijken naar libellen als ecologische indicatoren omdat de aanwezigheid van libellen wijst op zoet water. In december 2021 werd het vernietigende nieuws duidelijk dat het aantal libellen wereldwijd afneemt. Volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN) moeten we actie ondernemen om deze belangrijke soort te behouden.

“Libellen zijn zeer gevoelige indicatoren van de toestand van zoetwaterecosystemen, en deze eerste wereldwijde beoordeling onthult eindelijk de omvang van hun achteruitgang. Het biedt ook een essentiële basis die we kunnen gebruiken om het effect van beschermingsinspanningen te meten,” zei Dr Viola Clausnitzer, mede-voorzitter van de IUCN SSC Dragonfly Specialist Group.

We hebben in elk ecosysteem gevoelige indicatoren nodig om de gezondheid ervan in de gaten te houden. Zin maken voor wat er wel en niet gezegd wordt, geeft inzicht in 1) hoe een organisatie functioneert om haar doel te bereiken, 2) haar doelen bereikt en 3) kleine stapjes zet in de richting van het bereiken van grotere dromen.

Als we allemaal leren te kijken als een libel, kunnen we al met kleine acties een enorme impact maken.

Inspiratie

Meer